เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสีดา เป็นโรงพยาบาล ขนาด F3  มีตึกผู้ป่วยใน จำนวน 30 เตียง
ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี พ.ศ.2557 เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก

ปี พ.ศ.2560 เปิดให้บริการผู้ป่วยใน

 


  • วิสัยทัศน์(VISION) CUP สีดา “เราจะเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การบริหารที่เป็นเลิศผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ชุมชนมีสุขภาพดี” ...

  • person01_20180217114448ySD2.jpg
    นพ.ชานนท์ เชาว์ดำรงสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน