ทำเนียบผู้บริหาร

            นพ.ชานนท์ เชาว์ดำรงสกุล

          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา

               พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน