สมัครงาน

ดาวน์โหลด   รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 

รับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563 

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ.งานธุรการ โรงพยาบาลสีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา

โทรสอบถามเพิ่มเติม 044-303212-3